xxue@alixpartners.com Xinyi Xue Associate AlixPartners, LLP +1 (312) 762-3370 https://www.alixpartners.com/media/10143/xxue_ms_356_480x480.jpg
Photo of Xinyi Xue Xue

Xinyi Xue

Associate, Chicago
  • O+1 (312) 762-3370
Email